Winkelsurveillance

Winkelcriminaliteit komt helaas steeds meer voor; door winkelend publiek, winkelpersoneel, schoonmakers en leveranciers. Deze criminaliteit zorgt elk jaar weer voor miljoenen euro’s verlies in de detailbranche. Het publiek wil in een ontspannen sfeer winkelen en zich veilig voelen. Ook u als winkelier wilt zich veilig voelen, net als uw personeel. Veiligheid en beveiliging zijn daarom belangrijke onderwerpen in de detailhandel. Goederen verdwijnen zowel via de voordeur als via de achterdeur. Controle op zowel ingaande producten als uitgaande producten is noodzakelijk om verlies tot een minimum te beperken en de veiligheid van een ieder zeker te stellen. De winkelsurveillanten van Eye Watch Security Group passen zich gemakkelijk aan in verschillende situaties en zijn zich bewust van de specifieke eisen en relevante regelgeving van be-veiliging in winkels.

Winkelsurveillanten van Eye Watch Security Group zijn specialisten in hun vakgebied. Ze zijn geschoold in het specialisme winkelsurveillance en het omgaan met agressie, waardoor zij uitermate berekend zijn op allerlei voorkomende situaties. Het veiligheidsgevoel van winkelend publiek en winkelpersoneel neemt erdoor toe, en ook de preventie van diefstal is van belang. Nadat een winkel is doorgelicht op risico’s en nadat uw wensen als winkelier of eigenaar zijn doorgenomen, verzorgt Eye Watch Security Group een beveiligingsplan.

De combinatie van technische hulpmiddelen en de inzet van een winkelsurveillant zorgt ervoor dat klanten met een veilig gevoel winkelen en dat de derving door winkeldiefstal beperkt blijft. De benadering door een winkelsurveillant van Eye Watch Security Group is bovenal preventief; het toezicht is erop gericht winkeldiefstal en andere escalatie te voorkomen. Indien noodzakelijk wordt er repressief ingegrepen.

VBE
VEB Erkend beveiligingsbedrijf - Particuliere BeveiligingsOrganisatie (PBO)
Keurmerk beveiliging
Keurmerk evenementen beveiliging
SGS ISO 9001:2008 System Certification
SGS VCA* System Certification